【DVD】AURORA Bellydance Show

AURORAベリーダンスショーのDVD
日本の有名ダンサーによるベリーダンスショー

キャスト
Mina Saleh Amira Soultan Farasha Joe Hana Zizi Runa Donya  Ariya  Zari Neda Bibi  Firuzeh Romisahra Laula Shahab Sima Shams Hedie  Yasmin Parwana  Nilda Parisa Zita Sajel Olga Amireh Emi Yuka Kei Erina


型番 dvd-2014